دفتروکالت رستم پور

دفتر وکالترستم پور با وکلای پایه یک مجرب، متعهد و کاردان و با به کارگیری حقوقدانان برجسته و با تلفیق توانمندی های علمی و اجرایی، به دنبال اعتلای دانش حقوقی  جامعه و برطرف نمودن مشکلات محسوس حقوقی اشخاص، سازمان ها و شرکت ها بوده و افتخار دارد با جمعی از حقوقدانان ، وکلای پایه یک دادگستری و کارشناسان حقوقی توانمند مسلط به زبان های خارجی همکاری نماید تا خدمات حقوقی متنوع خود را در سطوح مختلف و متناسب با نیازهای متقاضیان عرضه کند.

23

حکیم ابوالقاسم فردوسی در باب دادگری چنین می سراید :

اگر دادگر باشی و پاک دین          ز هر کس نیابی به جر آفرین

وگر بدنشان باشی و بد کنش         ز چرخ بلند آیدت سرزنش

دفتر وکالترستم پور مفتخر است که در طول سوابق حرفه ایی خود بدون وصول هر گونه شکایت صدها پرونده توفیق آمیز را مدیریت نموده و تمامی اهتمام خود را جهت احقاق حقوق موکلین به کار ببندد همچنین در خدمت اعتلای دانش حقوقی هم میهنان گرامی گام برداشته و مسائل حقوقی هموطنان عزیز را به بهترین شکل پیگیری و حل و فصل نماید.اهم اموری که خود را ملزم به انجام و رعایت آن می دانیم عبارت از ؛ ارایه مشاوره حقوقی به موکلین قبل از انجام اعمال حقوقی از بدو مذاکرات تا ختم آن ، تنظیم انواع قراردادها و متون حقوقی ، بررسی کلیه جوانب مربوط به روابط قراردادی و موضوع قرارداد ، سعی در استفاده از روشهای جایگزین حل اختلاف قبل از مراجعه به محاکم همانند مذاکره و میانجگری و سازش و داوری ،  طرح دعاوی متناسب با خواسته موکل در محاکم دادگستری ،دفاع از دعاوی مطروحه علیه موکل ،مساعدت به محاکم جهت رفع اطاله دادرسی و تشخیص حق از باطل ،جدیت در پیگیری امور موکل ،گزارش مستمر جریان پرونده به موکل ، حفظ اسرار موکل ،رعایت غبطه و مصلحت موکل ، کسب تکلیف از موکل قبل از هر گونه اقدام جهتسازش ،التزام به رعایت مفاد سوگند نامه ، رعایت احترام نسبت به قضاتمحاکم و مقامات رسمی و همکاران و اصحاب دعوی و سایر اشخاص ،حفظ شءون حرفه وکالت وحفظ پویایی دانش حقوقی اعضای دفتر با استفاده از مطالعه منابع علمی داخلی و خارجی و شرکت در سمینارها و کارگاههای آموزشی می باشد.

JoomShaper